Segíteni tudok…

Annak, aki változást szeretne, hogy benne és körülötte jobbá lehessenek a dolgok…
… aki elfogadja, hogy saját változásáért elsősorban önmaga felelős
… és aki ehhez a változáshoz kéri a segítségemet …

Mit jelent a változás?

Az én gondolkodási keretemben változás minden, ami eltér az addigiaktól…
…bármely irányban, bármilyen mértékben…

A változások olyan mozzanatok, amelyek újabb változásokat hoznak, míg eljutunk a célunkig:

Tapasztaljuk, mégis elfeledkezünk néha arról, hogy az előre haladáshoz időnként meg is kell állni: körülnézni, mérlegelni, hol vagyunk, merről-merre haladunk; olykor szükséges leülni és megpihenni;
előfordulhat, hogy vissza kell fordulni és másik utat választani;
máskor társat keresni az úthoz; esetleg felesleges terhektől szabadulni;
vagy éppen erőt gyűjteni és megtenni azokat a bizonyos lépéseket, amelyek előbbre visznek…

Ezek a választható lehetőségek egyben változások, és mint ilyenek, újabb lehetőségek is…

Aki például nehéz helyzetben van, változáson gyakran csak azt érti, hogy valamiképpen külső helyzete javul; miközben lehet változás az is, hogy belül válik képessé elfogadni a helyzetet, ami valamilyen okból most nem tud javulni…

Szemléletemben a változás fogalma magában foglalja
a gyógyulást, a fejlődést,
az előre haladást - mint célt;
és a megjelenő összes
irányt és viszonyulást - mint
lehetőség
et.
szimbolumok

A segítségnyújtást én változások megélésén keresztül tartom megvalósíthatónak; hangsúlyozva, hogy a változás - egyéni életében, személyiségében, fejlődésében, önismeretében, érzelmeiben, kapcsolataiban, kríziseiben és egyéb területeken - mindenki számára egyedi jelentéssel és tartalommal bír.